ریاست

 1. مشخصات فردی

 • نام و نام خانوادگی : شهربانو نیرو زاده
 • نام پدر : علی
 • شماره شناسنامه : ۶۹۰
 • شماره ملی : ۱۸۱۸۱۸۶۸۹۶
 • محل تولد : آبادان
 • شغل: هئیت علمی دانشگاه فرهنگیان
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی

 

 1. سوابق دانشگاهی

 • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 • کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی از دانشگاه مدیریت دولتی بوشهر
 • دانشجوی دکترای دانشگاه ملی شیراز(فارغ التحصیل بهمن ۹۵)

 

 1. سوابق شغلی و اجرایی

 • عضو انجمن روانشناسی کشور
 • مدیر گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علمی– کاربردی دشتی از سال ۸۷ تا ۹۴
 • مدیر گروه علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان از ۹۲ تا کنون
 • دبیر دبیرستانهای استان بوشهر
 • روانشناس مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش
 • سرگروه آموزشی مشاوره استان
 • دبیر دبیرخانه روانشناسی کشوری
 • مشاوره آموزشی امورنخبگان استانداری
 • کارشناس آموزشی برنامه های نوجوانان و برنامه خانواده زنده و ضبط شده صدا و سیما
 • عضو انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش
 • عضو سیاست گذاری اداره کل آموزش و پرورش
 • عضو هسته مشاوره استان
 • مشاور امور بانوان فرمانداری دشتی
 • عضو اتاق فکر آموزشو پرورش و صدا و سیما
 • عضو ستاد کنکور اداره کل آموزش و پرورش
 • نماینده گزینش اداره کل آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیاندر تعیین صلاحیت دانشجویان
 • مشاوره فرهنگی دانشگاه علمی– کاربردی دشتی
 • عضو انجمن قرآن دانشگاه علمی– کاربردی دشتی
 • عضو انجمن رشته عکاسی دانشگاه علمی– کاربردی دشتی
 • مشاور دانشگاه آزاد سما
 • قائم مقام دانشگاه علمی– کاربردی دشتی
 • ریاست دانشگاه علمی– کاربردی دشتی
 • مدرس گارکاه آموزشی خانواده کارکنان بانک
 • مدرس کشوری آموزشی های مهارتهای زندگی و کرامت اجتماعی
 • مدرس کشوری طرح تربیتی معلمان
 • نماینده اساتید در بسیج اساتید
 • مدرس طرح کاد
 • مدرس کشوری پیشگیری از ایدز
 • عضو هئیت امنا دانشگاه فرهنگیان(پردیس ، بنت الهدی صدر، علامه طبا طبائی بوشهر)
 • داور کشوری روانشناسی در روش تدریس الگوهای برتر تدریس
 • نماینده مصاحبه در پذیرشدانشجویان پردیس،بنت الهدی صدر از دانشگاه فرهنگیان

 

 1. سوابق پژوهشی

 2. مقالات داخلی و خارجی

 • مقالات ارائه شده در کنگره سراسری نوین
 • Islamic branding : The understanding and perception
 • بررسی مفروضه های اساسی درباره ، ماهیت انسان از دیدگاه روانشناسی و اسلام
 • A survey of different hyphothesis about human existence by islam and psychology
 • رابطه فرسودگی شغلی و تفکر غیر منطقی در معلمان ابتدای و متوسط شهر بوشهر
 • Relationship between burnout and irrational thinking in elementary and secondary school teachers in the bushehr province
 • تاثیر آموزش راهبردی خود تنظیمی بر میزان اضطراب و افسردگی
 • Effectiveness teaching strategies self-regulation on rate of anxiety and depression
 • Relation between health care and psychology
 • Educational psychology role in programs of teacher education
 • Islamic branding: the understanding and perception
 • Managing creativity in business market relationships
 • New approach to teaching of ethics in accounting “introducing Islamic ethics into accounting education
 • Emerging good practice in managing research data and research information within Uk universities
 • Managing and developing key supplier : an introduction to the special issue , discussion and implications
 • مقاله تجارب فعالیت های مکمل و فوق برنامه
 • مقاله شورا و مشارکت و توسعه
 • مقاله تجارب راهنمایی- مشاوره
 • مقاله والدین و خلاقیت دانش آموزان
 • مقاله کلاس درس پویا
 • مقاله هفته شورای آموزش و پرورش
 • مقاله ارزش های شخصی
 • مقاله اهمیت روانشناسی
 • بررسی مدیریت محیط زیست و نقش آن در بهبود ایمنی محیط زیست
 • مبانی نظری مدیریت و رهبری اخلاق اسلامی
 • بررسی مدیریت روستایی و ارائه راهکارهایی برای بهبودی و توسعه آن
 • مبانی نظری مدیریت دانش و تاثیر آن در سازمان های آموزشی
 • پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس ابعاد شخصیت
 • بررسی تاثیر استرس و مدیریت استرس در بین مدیران و کارکنان
 • تبیین اثرات راهبردهای فراشناختی در طرح کارورزی دانشجویان تربیت معلم

 

 1. طرح های پژوهشی

 • آموزش مهارتهای زندگی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعیدانشگاه علمی– کاربردی بوشهر
 • علل عدم گرایش معلمان به تدریس در مقطع ابتدایی
 • رابطه رضایت زناشویی با ملاک ها و معیارهای همسرداری
 • عوامل موثر براسترس شغلی معلمان کودکان استثنایی
 • نقش خانواده در هنجارهای اجتماعی
 • رابطه افسردگی با فعالیت های ورزشی
 • اهمیت ارزشیابی آموزشی در پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان
 • عوامل موثر بر افزایش انگیزش تحصیلی
 • عوامل موثر برطلاق از دیدگاه اجتماعی
 • چگونه تقویت توجه به درس هنر در مدارس
 • بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مقطع دوم راهنمایی شهرستان دشتستان
 • بررسی میزان رابطه مهارت اجتماعی با پرخاشگری دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه تنگستان
 • بررسی رابطه بین افت تحصیلی با شاخص های موثر (آموزشی ، فردی ، خانوادگی،اجتماعی)
 • بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری والدین بر رشد اجتماعی کودکان در مدرسه دانش بندر ریگ سال تحصیلی ۹۰-۸۹
 • بررسی رابطه عاطفی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان الزهرا ناحیه ۲ شیراز
 • بررسی رابطه عزت نفس و منبع کنترل در دانش آموزان پیش دانشگاهی (دولتی) دختر و پسر شهر شادگان
 • شناخت و بررسی شیوه های تصیم گیری مدیران و معلمان مقطع ابتدایی شهر آبپخش
 • بررسی رابطه موانع فرهنگی با میزان ترک تحصیل دختران در منطقه دلوار
 • بررسی عوامل طلاق در ازدواج های منطقه (عوامل فرهنگی ، اقتصادی ، روانی) در شهرستان دشتستان
 • بررسی رابطه ی بین ابعاد هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور برازجان
 • بررسی تاثیر ساختار فرهنگی – اجتماعی خانواده در بروز اختلالات رفتاری دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای درودگاه
 • رابطه استفاده از رنگ های شاد و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر سوم راهنمایی شهرستان جم
 • بررسی رابطه رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در شهرستان زرین دشت
 • بررسی عوامل موثر براثر بخشی مهارت های مدیران از دیدگاه مدیران مدارس شهرستان زریندشت
 • بررسی عوامل موثر براثر بخشی مهارت های مدیران از دیدگاه مدیران مدارس شهرستان لامرد
 • رابطه بین سلامت روانی مادران با رشد اجتماعی فرزندان در دوره اول و دوم ابتدای در شهرستان دیر
 • بررسی تاثیر آموزش رابطه های خود تنظیمی بر اضطراب و افسردگی دانشجویان
 • بررسی تفکر غیر منطقی و فرسودگی شغلیمعلمان ابتدایی و متوسطه بوشهر
 • بررسی رشد اجتماعی کودکان با مادران شاغل و غیر شاغل بوشهر
 • تهیه فصل نامه الکترونیکی روان شناسی در سطح ملی – وزارت آموزش و پرورش

 

 1. کتاب ها

 • اصول طراحی مسایل آموزشی و یادگیری
 • راه های مثبت اندیشی

 

 1. سوابق آموزشی

 2. ضمن خدمت ها

 • آشنایی با رشته های دانشگاهی و معیار های انتخاب رشته کد دوره :۹۱۴۰۱۰۰۵
 • مساله یابی در پژوهش کد دوره: ۹۱۴۰۱۴۵۸
 • کلیات روش ها و فنون تحقیق کد دوره : ۹۱۴۰۱۴۵۵۴
 • آموزش پیشگیری از ایدز کد دوره : ۹۴۰۳۳۷۷
 • آموزش الکترونیکی کد دوره : ۹۱۴۰۰۸۱۰
 • روش تحقیق مقدماتی کد دوره : ۹۱۷۰۳۳۳۴
 • تربیت همیار مشاور کد دوره : ۹۴۰۰۵۱۸۵
 • آموزش کاربردی گروههای آموزش مشاوران کد دوره : ۹۴۰۰۵۱۰۳
 • مشاوره بحران کد دوره : ۹۴۰۰۵۲۰۲
 • شیوه پاسخگویی تلفنی به پیشگیری از سومصرف مواد مخدر
 • مدرس شیوه های آموزشی پیشگیری از مواد کد دوره : ۹۴۰۳۳۶۳
 • آموزش زبان انگلیسی عمومی کد دوره : ۹۱۰۰۷۴۴۵
 • دوره آموزشی سیره پیامبر اعظم (ص) کد دوره : ۹۱۴۰۱۵۲
 • دوره آموزشی تبعین افکار و اندیشه های امام خمینی (ره) کد دوره : ۹۳۰۰۷۷۰
 • مبانی تربیت اسلامی کد دوره : ۹۲۵۰۳۰۴۸
 • تربیت مدرس و اطلاعات پروژی دوره متوسط کد دوره : ۹۴۰۰۶۳۰۲
 • دوره آموزش علم ورزیی کد دوره : ۹۲۵۰۳۰۲۹
 • آموزش مهارت های زندگی کد دوره : ۹۱۳۰۱۲۳۰
 • دوره آموزشهای مبانی تربیت اسلامی کد دوره : ۹۲۵۰۳۰۷۷
 • دوره آموزشی آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف کد دوره : ۹۳۱۰۱۸۲۰
 • مهارت ارتباطی کد دوره : ۹۱۴۰۱۵۰۴
 • حقوق اجتماعی ، آموزش و اداری معلم کد دوره : ۹۱۳۰۱۲۵۲
 • دوره آموزشی اعضاء ستادهای تربیتی آموزشگاه ها کد دوره : ۱-۱/۸۶۴
 • آموزش رایانه کار ۱ و ۲ کد دوره : ۸۸۰۱۰۰۱۷۷
 • آموزش دانش افزایی و بازآموزی مشاوران کد دوره : ۳۸/۳۱۴۲/ن
 • آموزش مشاورین شاغل کد دوره : ۲-۴/۲۴۰۲/ن
 • آشنایی با نظام هدفمندکردن یارانه ها کد دوره : ۹۱۸۳۱۱۳
 • راهکار ارتقای کیفیت زندگی افراد دارایی نیاز ویژه کد دوره : ۱۰۴۸۸۸/۸۷
 • تبین ارزشهای فاطمی با محوریت نقشزنان در اصلاح الگوی مصرف کد دوره : ۱۹۵۵۵ / ۱۵ /۲۶
 • دوره آموزشی الزامات اجرایی طرح جدید کارورزی کد دوره : ۳۳۰/۴۰۰۹/۵۰۰۰
 • کارگاه آموزشی مهارت های زندگی کد دوره : ۴۸/۳۴۷۱
 • کارگاه آموزشی پیش از ازدواج کد دوره : ۴۸/۷۴۶۶۶
 • توانمندسازی با جنگ نرم کد دوره : ۹۰۷۷۰۰۲۱
 • آموزش طرح جدید کارورزی کد دوره : ۱-۳-۳۰۰-۳۳۰-۹۳
 • تحول در علوم انسانی
 • پیشگیری از اعتیاد کد دوره : ۱۰۱۸/ ب / م
 • امامت و معادکد دوره : ۱۶۵/۹۲
 • بهداشت فردی واجتماعیکد دوره : ۲۰۳۸-۲۰ / ۸ /۸۷
 • سیری در اندیشه سیاسی اسلام و غرب کد دوره : ۹۲۵۰۳۳۳۱
 • آموزش خانوادهکد دوره : ۵۱۴
 • آمار مقدماتی کد دوره : ۹۱۷۰۵۲۰۵
 • احکام و مسایل روز فقهی کد دوره : ۹۲۵۰۳۲۰۷
 • طرح آموزش خانواده کد دوره : ۹۰۳۶۷/۱۸۰۳
 • تیم سازی و شیوه کار گروهی کد دوره : ۹۱۷۰۱۶۸۱
 • تربیت اجتماعی کد دوره : ۹۱۳۰۱۸۰۳
 • سیره پیامبر اعظم (ص)کد دوره : ۹۱۴۰۱۵۲۷
 • تبین افکار و اندیشه امام خمینی (ره) کد دوره : ۹۳۶۰۰۷۷۰
 • مهارت زندگی سالم ۳ کد دوره : ۹۴۰۰۷۱۳۴
 • تامین مدرس پیشگیری از بیماریهای مقاربتی کد دوره : ۹۴۰۰۳۳۷۰
 • تربیت دبیر مهارتهای زندگی کد دوره : ۹۴۰۰۷۱۲۶
 • آشناییبا فرق ، ادیان و مذاهب کد دوره : ۹۲۵۰۳۰۵۴
 • مجموعه آزمون تشخیص استعداد کد دوره : ۹۴۰۰۵۱۰۱
 • تربیت مدرس مروجان سلامت در مدارس کد دوره : ۹۴۰۰۷۱۱۸
 • فناوری نوین آموزشی کد دوره : ۹۲۰۰۲۵۰۳
 • بهرهوری در مدرسه کد دوره : ۹۱۴۰۰۴۷۲
 • اختلالات رفتاری نوجوانان و روشهای اصلاح کد دوره : ۹۱۴۰۰۵۱۴
 • ناتوانیهای ویژه یادگیری کد دوره : ۹۱۷۰۱۳۲۸
 • تربیت همیار مشاور کد دوره : ۹۴۰۰۵۱۸۵
 • ارزاشهای کیفی – توصیفی کد دوره : ۹۱۴۰۰۷۱۵

 

 

 1. مدرس کارگاه ها

 • کارگاه فرهنگ و شخصیت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
 • کارگاه طراحی آموزش بومی جهانی ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
 • کارگاه اخلاق حرفه ای و مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان
 • کارگاه آموزشی مشاوره خانواده در سطح استان و شهرستان دشتی
 • کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز
 • کارگاه مشاوره پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 • کارگاه آموزشی خانواده و روانشناسی جهت خانوادهای کارکنان بانک استان بوشهر

 

 1. عناوین و دورهای تدریس شده

 • روانشناسی تربیتی
 • روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی
 • طرح و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش
 • روان شناسی اجتماعی
 • تمرین معلمی ۱ و ۲
 • آسیب های روانی
 • مشاوره ازدواج
 • روانشناسی شخصیت
 • روانشناسی رشد ۱ و ۲
 • روانشناسی عمومی + م
 • کلیات راهنمایی و مشاوره + م
 • گروه آموزشی
 • روانشناسی تربیتی طرح فراگیر
 • روانشناسی عمومی طرح فراگیر
 • کلیات راهنمایی و مشاوره طرح فراگیر
 • روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی
 • طراحی و مطالعه مسائل یادگیری در آموزش علوم
 • روانشناسی رشد۱
 • روانشناسی رشد۲
 • آسیب شناسی روانی
 • طراحی مسائل یادگیری در آموزش وب
 • تمرین معلمی
 • تمزین معلمی ۲
 • مددکار اجتماعی
 • روش های نوین یاددهی یادگیری و کاربرد آن در دوره ی ابتدایی
 • تمرین عملی (۱) فعالیت های راهنمایی و مشاوره در ومدرسه
 • تمرین عملی (۲) فعالیت های مشاوره ای فردی و گروهی
 • روانشناسی رشد کودکی (۱)
 • روانشناسی رشد نوجوانی (۲)
 • تمرین دبیری (۱)
 • تمرین دبیری (۲)

 

 1. داوری

 • داور جشنواره الگوی برتر تدریس روان شناسی
 • داور جشنواره تدریس مرحله انسانی
 • داور مسابقات جشنواره جوان خوارزمی روان شناسی
 • داور مقالات و عضو کمیته پژوهش دانشگاه فرهنگیان پردیس
 • داور روان شناسی مرحله کشوری جشنواره تدریس فعال
 • داور پروژه بررسی علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی در خانواده های کارکنان سپاه امام صادق(ع)

 

 1. سوابق فرهنگی

 2. معاونت فرهنگی

 • عضو فعال بسیج و کردانهای الزهرا از سال ۸۸ تا ۹۵
 • معاون فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی دشتی از سال ۸۸ تا ۹۱
 • معاون پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی دشتی از ۹۱ تا ۹۳
 • معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی دشتی ۹۳ تا ۹۴
 • ریاست دانشگاه علمی کاربردی دشتی ۹۵

 

 1. فعالیت های فرهنگی

 • عضویت شورای سیاستگذاری انجمن اولیا و مربیان
 • عضور شورای سیاستگذاری گروهای آموزشی دوره عمومی
 • مسئول هسته مشاوران کانون فرهنگی ، اجتماعی بانوان دشتی
 • کارشناسی صدای سلامت مرکز خدمات روانشناسی
 • عضو هیئت امناء دانشگاه فرهنگیان
 • ترویج و تعمیق فرهنگ نماز
 • عضو کمیته انجمن اولیا و مربیان استان
 • آموزش علمی ، فرهنگی خانواده
 • مشاوره فرهنگی به دانشجویان
 • عضو بسیج فرهنگیان
 • عضو بسیج اساتید
 • مدرس آموزش خانواده
 • روان شناس کانون تربیتی و روانشناسی
 • مشاوره فرهنگی به دانشجویان
 • مشاوره آموزشکده فنی سما
 • مسئول انجمن علمی دانشجویان
 • مسئول واحد مشاوره
 • مشاوره طرحهای فرهنگی و تربیتی
 • سخنران و کارشناس سمینار ازدواج
 • برگزاری و اجرایی مراسم فارغ التحصیلان
 • برگزاری اردوهای علمی آموزشی

 

 1. مسابقات و همایش ها

 • اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
 • همایش ریحانه آفرینش
 • همایش استانی مقایسه کارورزی قدیم با جدید
 • همایش ملی گرامیداشت شهدای دانشجوی استان بوشهر
 • همایش ملی فرهنگ غدیر
 • همایش بین الملی مدیریت و فرهنگ توسعه
 • همایش آموزش فرهنگ و اخلاق حرفه ای
 • همایش علمی پژوهشی بزرگداشت هفته پژوهش
 • همایش بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
 • همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
 • همایش ملی تربیت معلم – همایش ملی تربیت معلم
 • همایش توانمندی سازی پردیس دانشگاه فرهنگیان
 • همایش ملی پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان
 • همایش تدریس پویا
 • جشنواره علمی پژوهشی بسیج فرهنگیان
 • جشنواره شورا ، مشارکت و توسعه آموزش و پرورش
 • اهداف راهنمایی و مشاوره
 • ریحانه آفرینش
 • همایش کلاسهای درس پویا
 • مقالات و تجارت فعالیت مکمل و فوق برنامه

 

 1. جوایز وتقدیر نامه و تشویقات

 • لوح تقدیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وزارت آموزش و پرورش
 • لوح تقدیر تربیتی فرماندار دشتی
 • لوح تقدیر مسولیت های فرهنگی ریاست سازمان آموزش و پرورش
 • لوح تقدیر علمی ، اعتقادی ریاست سازمان آموزش و پرورش
 • لوح تقدیر آموزشی پردیس بنت الهدای صدر
 • لوح تقدیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت معاون وزیر آموزش و پرورش
 • لوح تقدیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ریاست سازمان آموزش و پرورش
 • لوح تقدیر آموزشی مدیر کل گزینش دانشگاه بنت الهدی صدر
 • لوح تقدیر آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • طرح یاوران مدارس نظارت و بازدید
 • علم و ایمان در مسیر کمال و قرب الهی ریاست معلمی
 • هفته بسیج تقدیر از جنابعالی در پاسداری از اصول و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی
 • خدمت صادقانه در مسیر تعلیم و تربیت ارزش
 • تشکر از تلاش خالصانه و صادقانه درعرصه تعلیم و تربیت مدیر کل دبیرخانه مرکزی گزینش کشور
 • موفقیعت حضور فعال شما در گروه آموزش و پرورش
 • تقدیر و تشکر که باعث ارتقاء سطح آگاهی و بینش دینی و تربیتی اولیاو مربیان محترم
 • تقدیر و تشکر در جهت ارتقاءسطح علمی دانشجویان مرکز علمی کاربردی دشتی
 • تقدیر و تشکر از جنابعالی در طراحی و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی تربیتی دانشجویان بنت الهدای صدر
 • تقدیر و تشکر عضو محترم نهاد اجرایی مرحله کشوری جشنواره روشهای نوین تدرس در استان بوشهر
 • تقدیر و تشکر از سرگروه محترم گروه نقد وبررسی اهداف و طرح های برنامه آموزش و پرورش
 • تقدیر و تشکر جشنواره روش تدریس برتر از سازمان آموزش و پرورش
 • تقدیر نامه همایش تدریس درس پویا
 • تقدیرو تشکر از اداره فرهنگ ارشاد شهرستان دشتی
 • لوح سپاس از اداره فرهنگ ارشاد شهرستان دشتی
 • لوح سپاس ازانتشار کتاب از اداره فرهنگ ارشاد شهرستان دشتی

 

 1. سوابق اجتماعی

 • راهنمایی دانشجویان جهت تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی
 • پرورش ارزشهای دینی و فرهنگی و انقلاب با حضور در نماز جماعت و جمعه
 • رئیس کمیسیون بانوان شهرستان دشتی
 • کانون مشاوره (مشاور خانوادها)
 • کلاس مشاوره خانواده در سطح استان و شهرستان دشتی
 • همکاری در امور خیریه
 • برگذاری کلاسهای پیشگیری از ایدز
 • مشاوره غیر حضوری پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 • برگذاری کارگاه آموزشی خانواده و روانشناسی جهت خانوادهای کارکنان بانک استان بوشهر

 

 1. سوابق عقیدتی و سیاسی

 • دیدار با مقام معظم رهبری تحت عنوان زن نمونه استان بوشهر
 • دعوت از مردم جهت حضور در انتخابات
 • شرکت در نماز جمعه
 • عضو اعضاء سیاست گذاری آموزش و پرورش
 • شرکت فعال درجلسات بسیج اساتید
 • شرکت مستمر در جلسات طرح بصریت بسیج اساتید
 • راهنمایی دانشجویان جهت تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی
 • پرورش ارزشهای دینی و فرهنگی و انقلاب با حضور در نماز جماعت و جمعه
 • شرکت فعال در راهپیمائیها و مناسبت های مهم علمی
 • عضو شورایی سیاستگذاری برنامه های تدریس فرهنگی سازمان آموزش و پرورش
 • همکاری با واحد فرهنگی پردیس بنت الهدای صدر
 • همکاری با واحد فرهنگی دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

 

 1. طرحهای استانی و ملی

 • مدرسه زندگی(ملی)
 • احیا نقش تربیتی کارکنان مدرسه (ملی)
 • یاوران آموزش F.A (ملی)
 • مهارتهای زندگی (ملی)
 • احیا نقش راهنمایی – مشاوره ای معلم